Úvod

OV MHJ Brno je pobočným spolkem ústředního orgánu Moravské hasičské jednoty.

Řídícím článkem je okresní výbor, zastoupený v čele starostou okresu.

Pro zobrazení potřebných informací vyberte příslušný odkaz v MENU nahoře nebo nalevo.

Aktuální složení výboru 06.2020 – 06.2025:

starosta – pan Martin Klusák- HS Zastávka
I. místostarosta – Luboš Bachorec – HS Holasice
II. místostarosta – Bc. Josef Humpolíček – HS Rosice
člen – Stanislav Minařík – HS Žabčice
člen – Michal Brunclík – HS Šlapanice
člen – Iveta Janíčková – HS Syrovice
člen – Jaroslav Sedláček – HS Rajhrad

Revizní komise:
předseda – Jaroslav Musil – HS Tišnov
člen – Květa Drdlíková – HS Veverské Knínice
člen – Martin Straka – HS Vysoké Popovice